Về đầu menu

mới

HIỆN CHÚNG TÔI ĐANG BÁN CÁC SẢN PHẨM CŨ NHƯ SAU

pallet nhựa giá rẻ
pallet nhựa bán giá rẻ
sản phẩm pallet nhựa cũ
đã qua sử dụng
pallet nhựa tại Hà Nội Việt Nam
công ty pallet nhựa hà Nội Việt
pallet nhựa cũ giá 90k
rổ nhựa tại công ty nhựa Ha Noi Việt
cung cấp rổ nhựa vuông chữ nhật Gia rẻ tại Hà Nôi Việt
mua rổ nhựa vuông tại Hà Nôi Việt Nam
Giá bán rổ nhựa 100k
bảng giá sản phẩm rổ nhựa
rổ nhựa Gia rẻ tại Hà Nôi Việt
Hà Nôi Việt Nam
Giá bán rổ nhựa chữ nhật
bảng giá sản phẩm rổ nhựa
13_09

Các dấu hiệu quan trọng cho hệ thống tổ chức pallet châu Âu và trong hệ thong sử dụng của một pallet là và sẽ vẫn là EUR trong dấu hình bầu dục."
Vấn đề lại không phải như vậy mà là:
Gỗ pallet va pallet gỗ bán

 xấp xỉ. 500 triệu pallet trên thị trường chịu EPAL trong hình bầu dục và / hoặc EUR trong dấu hình bầu dục để xác minh trong hệ thống sử dụng. Điều này cũng sẽ vẫn là trường hợp trong tương lai. Không giống như Tổ chức này, EPAL không đòi hỏi người dùng thực hiện bất kỳ thay đổi các điều kiện sử dụng, thực hiện bất kỳ hạn chế bằng đồng bằng đồng ngoại tệ mua bán mua bán pallet.
Vấn đề tranh luận đó cuối cùng là
 Việc sử dụng pallet Euro EPAL theo điều kiện sử dung  EPAL đảm bảo rằng người dùng có thể tiếp tục sử dụng pallet mà không cần bất kỳ hạn chế. Tất cả các pallet mà chịu EPAL trong hình bầu dục và / hoặc EUR trong dấu hình bầu dục là sử dụng.
 Ngược lại, người sử dụng tuân thủ các yêu cầu của Tổ chức này và sử dụng pallet UIC / EUR sẽ cần phải sắp xếp pallet và cửa hàng của họ và sử dụng một cách riêng biệt,
"Pallet EPAL là pallet tư nhân."
Vấn đề lại không phải như vậy mà là:
 pallet EPAL có được vị thế như pallet UIC / EUR.
 Các Tổ chức này dường như là những ý kiến đó pallet UIC / EUR hiện một trạng thái "chính thức", bởi vì đường sắt là "đường sắt nhà nước" trong thế kỷ qua. Tuy nhiên, những thời gian đã lâu kể từ khi được thông qua. Pallet Euro EPAL và pallet UIC / EUR là tất cả "pallet tin", đó là thuộc sở hữu của chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu.
 Người sử dụng do đó là hoàn toàn tự do quyết định phù hợp với những điều kiện mà họ muốn sử dụng pallet của họ. Không có người dùng cần do đó phải chịu những hạn chế bằng đồng bằng đồng ngoại tệ mua bán mua bán pallet rằng Tổ chức này muốn áp dụng, bất kể người dùng sử dụng các EPAL / EUR pallet trước, các pallet Euro EPAL tương lai hay thực sự là pallet UIC / EUR.
Vấn đề tranh luận đó cuối cùng là
 Bệ kiễu châu Âu EPAL và pallet UIC / EUR có được vị thế như một kết quả của các tiêu chuẩn giống nhau và đảm bảo chất lượng, và do đó sẽ còn tiếp tục sử dụng phù hợp với các điều kiện sử dụng EPAL trong tương lai.  Thú vị về vấn đề này:  Mặc dù Tổ chức này xem xét bản thân và pallet UIC / EUR của mình để có một trạng thái nào đặc biệt, Tổ chức này và đường sắt chở hàng Áo AG đã trao tất cả các hợp đồng lao động - việc bổ nhiệm của các tổ chức pallet mới và vận hành đảm bảo chất lượng - mà không cần đấu thầu trên toàn châu Âu đang diễn ra.  EPAL được kiểm tra thủ tục pháp lý trong vấn đề này.
"Pallet EPAL là không đổi trong hệ thống tổ chức pallet châu Âu."
Vấn đề lại không phải như vậy mà là:
 Các xấp xỉ. 500 triệu pallet EPAL / EUR trên thị trường là pallet Euro EPAL. Đây là những sử dung trên một cơ sở hàng ngày trong khuôn khổ của vô số các quá trình hậu cần.
 Các pallet EPAL / EUR đã được đưa vào lưu thông độc quyền theo giấy phép của EPAL. Tổ chức này và đường sắt thành viên có không quyền đối với các pallet. Do đó, Tổ chức này là không thể hướng dẫn bất kỳ hạn chế của việc sử dung thương hiệu pallet cho những pallet EPAL / EUR đã tồn tại.
Vấn đề tranh luận đó cuối cùng là:  Các Tổ chức này sở hữu không có quyền ngăn cấm việc dung thương hiệupallet Euro EPAL. Điều này áp dụng cho cả giao lưu với EPAL / EUR pallet trước cũng như dung thương hiệu với các pallet khác.
"Những pallet cách khác dán nhãn (pallet Euro EPAL) sẽ dẫn đến một hệ thống tổ chức mới."
Vấn đề lại không phải như vậy mà là:
 hệ thống tổ chức pallet châu Âu dựa trên các đặc điểm pallet sau đây:
 Thứ nhất: tiêu chuẩn thống nhất và chất lượng. Thứ hai: độc lập, đảm bảo chất lượng quốc tế thống nhất. Thứ ba:. ghi nhãn với EPAL trong hình bầu dục và / hoặc EUR trong dấu hình bầu dục như xác minh của trong hệ thống dung thương hiệucho nhau toàn diện của họ Đây chính xác các điều kiện sẽ áp dụng cho việc dung thương hiệu Euro hay EPAL pallet trong tương lai. Do đó EPAL sẽ tiếp tục với các hệ thống tổ chức pallet hiện theo các điều kiện không thay đổi gì tương tự.  Không giống như Tổ chức này: đảm bảo chất lượng độc lập không còn diễn ra bởi vì SGS là một trong những tổ chức pallet mới cũng được thiết lập để thực hiện việc kiểm toán của chính nó. trong hệ thống dung thương hiệu cho nhau toàn diện được thiết lập để được giới hạn theo các Tổ chức này, để người dùng có nhu cầu tuân thủ điều kiện dung thương hiệu các Tổ chức này sẽ không còn được hưởng sự dung thương hiệu thống nhất trước đó.
 Nếu, như một kết quả của các quyết định của Tổ chức này, một hệ thống tổ chức mới này ra đời với điều kiện mới thì đây sẽ là hệ thống tổ chức UIC với hệ thốngdung thương hiệu cho nhau hạn chế của pallet và một yêu cầu để sắp xếp pallet.
 Ngược lại, việc sử dụng EPAL Bệ kiễu châu Âu theo các điều kiện dung thương hiệu EPAL cũng sẽ cho phép sự tiếp nối của các hệ thống tổ chức bằng đồng bằng đồng ngoại tệ mua bán mua bán thống nhất cho pallet Euro EPAL và pallet EUR.
"Đó là quyết định cuối cùng của người sử dụng, mà kệ họ muốn dung thương hiệu. Cho dù họ muốn gắn bó với hệ thống tổ chức pallet thống nhất châu Âu và tiếp tục dung thương hiệu pallet mang nhãn hiệu EUR, hoặc cho dù họ muốn chấp nhận pallet tư nhân (với tất cả các các vấn đề liên quan) ".
Vấn đề lại không phải như vậy mà là:
 Người dùng muốn ở lại với Euro hệ thống tổ chức ngoại pallet thống nhất trong tương lai, sẽ tiếp tục dung thương hiệu pallet với EPAL trong hình bầu dục và EUR trong dấu hình bầu dục phù hợp với các điều kiện trao đổi EPAL không giới hạn - chỉ cần như trước.
 vấn đề sẽ chỉ được kinh nghiệm của những người dùng lựa chọn để tuân thủ các yêu cầu của Tổ chức này và do đó sẽ bị cấm dung thương hiệu pallet với các nhãn hiệu EPAL / EUR với pallet mang dấu EPAL / EPAL. Những người dùng sẽ được yêu cầu sắp xếp, lưu trữ và cung cấp pallet riêng. Ngoài ra, họ sẽ được yêu cầu giải thích cho nhân viên và khách hàng của họ, tại sao pallet với EPAL trong dấu hình bầu dục được dung thương hiệu trên một mặt, mặc dù không ở bên kia. Đến nay, Tổ chức này đã không cung cấp bất kỳ lời giải thích hợp lý cho việc này và cho bất kỳ quyết định của mình được thực hiện trong những tháng gần đây.
 vấn đề chỉ phát sinh cho người sử dụng do những hạn chế của việc dung thương hiệu pallet, theo quy định của Tổ chức này cho việc sử dụng pallet UIC / EUR.
 Người dùng muốn tránh vấn đề như vậy sẽ sử dụng pallet Euro EPAL trong tương lai, phù hợp với điều kiện dung thương hiệu EPAL.
Trên 2013/09/07, Pallet châu Âu Hiệp hội eV (EPAL) và nhóm làm việc "câu hỏi của palletisation" UIC (Tổ chức này) tư vấn cùng với một đại diện của Deutsche Bahn AG (DB) ở Paris liên quan đến các biện pháp bảo vệ Euro pallet thống nhất ngoại hệ thống tổ chức.
 Trong ánh sáng của thực tế là không có thoả thuận là có thể liên quan đến vấn đề ghi nhãn do thái độ tiêu cực của Tổ chức này, EPAL đề xuất với Tổ chức này rằng một hệ thống dung thương hiệu không giới hạn của pallet Euro EPAL và pallet Euro UIC được nhất trí trong khuôn khổ của một tuyên bố chung. Bằng cách này EPAL theo đuổi mong muốn của nhiều hiệp hội Đức để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tổ chức bằng đồng bằng đồng ngoại tệ mua bán mua bán (xem thông cáo báo chí ngày EPAL các 2013/10/07).
 Theo báo cáo của DVZ trên 2013/07/18, ông Metlich hiện đã nói rằng phần lớn các đường sắt thành viên UIC đã từ chối tiếp tục với các hệ thống tổ chức bằng đồng bằng đồng ngoại tệ mua bán mua bán thống nhất của Euro EPAL pallet và pallet Euro UIC. DB - có phản ứng tích cực đến việc khai kế hoạch - và EPAL đã không nhận được bất kỳ thông tin từ Tổ chức này cho đến nay.
Tổ chức này: Tách của thị trường là "không may" và "không có ý định"
 Theo bài viết DVZ ngày các 2013/07/18, ông Metlich nói: "Nếu sự kiện dự khoá học không may sau đó thị trường sẽ phân chia." này "không có ý định" trên một phần của UIC.
 điểm EPAL ra sau đây về vấn đề này :
 Nó nằm trong tay của Tổ chức này để tránh một tách hệ thống tổ chức dung thương hiệu và do đó bất kỳ nguy cơ bất lợi cho người sử dụng, thông qua việc phát hành một tuyên bố chung cùng với EPAL. Nếu Tổ chức này từ chối phát hành một tuyên bố ủng hộ hệ thống dung thương hiệu thống nhất của Euro EPAL pallet và pallet Euro UIC sau đó điều này sẽ diễn ra với mục đích đầy đủ.
 Các Tổ chức này đang cố gắng đây để khẳng định quyền lợi của mình trên lưng của người sử dụng.
 Cho người sử dụng, vị trí của Tổ chức này không chỉ đơn giản là "không may" , nó là vô cùng khó chịu.
 Trong khẳng định lợi ích riêng của nó, là Tổ chức này chấp nhận rằng những người sử dụng pallet Euro dung thương hiệu có thể gặp bất lợi đáng kể. DVZ báo cáo thêm về các cuộc thảo luận với ông Metlich: ". Khi mới pallet (pallet UIC, NB) đến trên đoạn đường nối, phân loại công việc có thể phát sinh" Một cái gì đó xuất hiện để được phục vụ cho công Tổ chức này - thiệt hại tài sản thế chấp - sẽ thực sự có một ảnh hưởng lớn đến quá trình hậu cần thương mại và công nghiệp.
 Do đó EPAL sẽ làm việc cùng với những người sử dụng và các hiệp hội để ngăn chặn bất kỳ yêu cầu để phân loại.
 Ngay trong những tuần gần đây nhiều công ty từ thương mại, công nghiệp và dịch vụ hậu cần đã tuyên bố rằng họ sẽ không phải chịu những "chính tả" của Tổ chức này. Thay vào đó, từ 2013/01/08 các công ty này sẽ tiếp tục dung thương hiệu tất cả các pallet Euro mang "EPAL trong hình bầu dục" và / hoặc "EUR trong hình bầu dục" nhãn hiệu - mà xác minh chất lượng đồng phục của họ và chỉ ra rằng họ đã phải chịu sự đảm bảo chất lượng độc lập - như trước đây.
 Điều này cũng phù hợp với nhu cầu nhiều lần bày tỏ bởi nhiều hiệp hội Đức vào Tổ chức này trong những tuần gần đây.
 tại EPAL sẽ đề nghị các hiệp hội và người sử dụng đưa ra một tuyên bố chung đồng ý với việc tiếp tục dung thương hiệu thống nhất của Bệ kiễu châu Âu với việc ghi nhãn "EPAL trong hình bầu dục" và / hoặc "EUR trong hình bầu dục". EPAL sẽ tích hợp thỏa thuận này vào EPAL mới ngoại codex, mà tất cả người tham gia trong các hệ thống tổ chức ngoại pallet Euro sẽ có thể gọi trong tương lai.
 Một hạn chế của việc dung thương hiệu hoặc một yêu cầu để thực hiện phân loại - như là kế hoạch của Tổ chức này - sẽ tránh được theo cách này. Thông qua việc sử dụng các pallet Euro EPAL và việc áp dụng các điều kiện dung thương hiệu EPAL không thay đổi nó cũng sẽ có thể cho người dùng để tiếp tục dung thương hiệu Bệ kiễu châu Âu trong tương lai không hạn chế.
 Do thiếu lập luận hợp lý hỗ trợ hành vi của nó, là Tổ chức này đã có những tuyên bố khác nhau sai theo điều DVZ:
 Ví dụ, ông Metlich tuyên bố rằng "500 triệu pallet lưu hành" là "pallet EUR, không pallet EPAL" . Vấn đề lại không phải như vậy mà là:
 Các xấp xỉ. 500 triệu pallet EPAL / EUR trong lưu thông trên thị trường được sản xuất, đưa vào lưu thông và sửa chữa độc quyền theo giấy phép EPAL. Giấy phép thỏa thuận giữa nhà sản xuất, sửa chữa của pallet EPAL / EUR và Tổ chức này, đường sắt thành viên của nó chưa bao giờ tồn tại bất cứ lúc nào. Tổ chức phát hành giấy phép độc quyền luôn luôn là EPAL. Tổ chức này cũng sở hữu và thực sự sở hữu không có quyền đối với các "EPAL trong hình bầu dục" nhãn hiệu. Do đó, EPAL một mình mà có quyền truy cập vào các hệ thống tổ chức hiện có xấp xỉ. 500 triệu pallet. Ngược lại, pallet UIC đã không tồn tại cho đến nay. Yêu cầu bồi thường của Tổ chức này, rằng việc sản xuất pallet UIC hiện đang được cách, là không rõ ràng ít nhất.
 Cũng không chính xác và xa Vấn đề lại không phải như vậy mà là yêu cầu bồi thường được thực hiện bởi Tổ chức này rằng EPAL có "không bao giờ tổ chức các hệ thống tổ chức pallet" .
 Đó là EPAL một mình mà không chỉ được đảm bảo đảm bảo chất lượng thống nhất quốc tế, nhưng cũng duy trì các chức năng của hệ thống tổ chức dung thương hiệu và tổ chức này cùng với Uỷ ban Quốc gia tại 19 quốc gia, nhân viên và đại diện của họ, và không ít nhất khoảng. 1.600 người có giấy phép.
 Hoặc là WG UIC ý kiến cho rằng nó sẽ có thể tổ chức các hệ thống tổ chức ngoại pallet Euro trong hai cuộc họp của Tổ chức này trong tháng Tư và tháng mười? Những gì người ta có thể mong đợi của việc dung thương hiệu pallet Euro UIC nếu đây là trường hợp?
 Nếu Tổ chức này bây giờ thông báo DVZ rằng đường sắt chở hàng Áo (RCA) "sẽ hành động trên cơ sở gần như là một tổ chức pallet cho Đức trong vai trò của chính" sau đó bằng đồng bằng đồng ngoại tệ mua bán mua bán rò ràng có giá trị gì những nơi WG UIC về tổ chức của một hệ thống tổ chức bằng đồng bằng đồng ngoại tệ mua bán mua bán hoạt động. Không.
 Ngược lại, trong EPAL tương lai sẽ tiếp tục hỗ trợ những công ty từ thương mại, công nghiệp và dịch vụ hậu cần sử dụng pallet Euro EPAL với số lượng lớn, khi nói đến tất cả các vấn đề liên quan đến việc dung thương hiệu pallet Euro EPAL và chất lượng của họ. Thông qua các tổ chức quốc tế và các hoạt động của EPAL, và thông qua việc đảm bảo chất lượng thống nhất quốc tế, nó được đảm bảo rằng pallet Euro EPAL sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với việc sử dụng quốc tế và dung thương hiệu pallet.
Từ 2013/01/08, EPAL là việc tổ chức Euro pallet mở hồ dung thương hiệu, độc lập của các công ty đường sắt. Chuẩn bị cho sự thay đổi liên quan trong ghi nhãn đã được hoàn thành. Từ 2013/01/08, pallet Euro quốc tế dung thương hiệu sẽ mang thương hiệu EPAL trên tất cả bốn bài viết góc.
 Kể từ 01/01/2013, EPAL đã được các tổ chức pallet chỉ hoạt động ở châu Âu, tổ chức giao lưu các hệ thống tổ chức pallet Euro mở và đảm bảo chất lượng của pallet dung thương hiệu.
 Là một tổ chức quốc tế độc lập với một mạng lưới các ủy ban quốc gia tại 19 quốc gia, EPAL là một sự hiện diện toàn châu Âu. 1.600 người được cấp phép EPAL, tổ chức trong ủy ban quốc gia EPAL, đảm bảo nhanh chóng, hỗ trợ rộng rãi cho người sử dụng từ kinh doanh, công nghiệp và dịch vụ hậu cần trong tất cả các vấn đề liên quan đến chất lượng pallet và dung thương hiệu pallet - bây giờ và trong tương lai.
 Các pallet Euro EPAL quen thuộc tiếp tục được dung thương hiệu không hạn chế, ngay cả với việc ghi nhãn mới. 450 triệu hoặc hơn pallet Euro EPAL hiện trên thị trường với việc ghi nhãn EPAL / EUR cũ có thể được dung thương hiệu cho các pallet Euro EPAL mới mà không có bất kỳ vấn đề.
 Nhiều EPAL người dùng pallet Euro lớn từ tất cả các nước châu Âu và các hiệp hội của họ đã tuyên bố rằng họ cũng sẽ tiếp tục sử dụng và dung thương hiệu pallet Euro EPAL trong tương lai. Điều này đảm bảo rằng pallet có thể tiếp tục được dung thương hiệu trong hệ thống tổ chức pallet Euro EPAL mà không thay đổi quá trình hậu cần.
 Phần lớn các the1, 600 người được cấp phép EPAL đã ký thỏa thuận giấy phép EPAL mới. Điều này đảm bảo rằng pallet Euro EPAL tiếp tục được phổ biến rộng rãi ở châu Âu.  được cấp phép EPAL không yêu cầu bất kỳ giấy phép bổ sung là một phần của mạng EPAL và sản xuất, sửa chữa pallet Euro - bây giờ và trong tương lai.
 Trong tương lai, EPAL sẽ vẫn là thương hiệu mà làm cho Bệ kiễu châu Âu và hộp mạng đáng tin cậy, độc lập, chất lượng đảm bảo và dung thương hiệu vận chuyển.
 Các công ty kiểm toán quốc tế, Bureau Veritas, thực hiện đảm bảo chất lượng đại diện cho EPAL, với kiểm tra đột xuất ngẫu nhiên của sản xuất và sửa chữa. Điều này có nghĩa rằng người dùng pallet Euro EPAL và EPAL có một điểm tập trung của liên hệ hỗ trợ trong tất cả các vấn đề đảm bảo chất lượng.
 EPAL hiện đang chuyển đổi chất lượng, nhãn hiệu cho sản xuất và sửa chữa các hộp mạng qua việc giả mạo chống hệ thống "Tailor-an toàn". Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn cho người sử dụng để phân biệt các hộp mạng EPAL gốc chất lượng cao từ hàng giả kém chất lượng.
 EPAL cũng đang làm việc trên một tung ra thị trường trong tương lai gần của EPAL mới nửa pallet, RFID gắn thẻ pallet Euro EPAL, một EPAL có thể gập lại hộp lưới và về, sáng tạo, phát triển mới và tiếp tục khác của các hãng hàng dung thương hiệu. Như vậy, trong tương lai, EPAL sẽ còn chặt chẽ hơn theo định hướng nhu cầu của người sử dụng
Pallet châu Âu Hiệp hội eV (EPAL) và nhóm làm việc "câu hỏi của Palletisation" UIC (UIC-AG) đã cân nhắc về khả năng tiếp tục chung của Euro hệ thống tổ chức ngoại pallet thống nhất. Một đại diện của DB Intermodal Dịch vụ GmbH (DB IS) cũng tham gia vào cuộc họp.  EPAL bản đề xuất đầu tiên về việc giải quyết cuộc xung đột trong quan điểm về ghi nhãn tương lai cho UIC-AG.  Để kết thúc này, EPAL được cung cấp để giới thiệu 'EPAL trong hình bầu dục' các nhãn hiệu và 'EUR trong hình bầu dục, được công nhận trên thị trường , để tất cả các nước trong tương lai, để đạt được dán nhãn pallet thống nhất theo mong muốn của UIC-AG. Này đã bị từ chối bởi UIC-AG.  EPAL sau đó cho rằng trong tương lai, chỉ có hai kết hợp nhãn hiệu nên tiếp tục được sử dụng. Hoặc 'EPAL trong hình bầu dục' nhãn hiệu hoặc 'UIC' sau đó sẽ được mang nhãn hiệu vào khối góc trái, và 'EUR trong hình bầu dục' đánh dấu sẽ được nhất quán thương hiệu vào khối góc. Điều này tương ứng với mong muốn của UIC-AG để giảm số kết hợp ghi nhãn khác nhau.
 Các UIC-AG cũng bác bỏ điều này cung cấp thỏa hiệp từ EPAL, và thay vào đó tổ chức nhanh chóng nhu cầu của tất cả các nhãn hiệu phải được thực hiện với 'UIC' dấu và 'EUR trong hình bầu dục. Như một kỳ hoàn chỉnh với 'EPAL trong hình bầu dục' đánh dấu là không thể chấp nhận được cho EPAL, vì nó phục vụ như là bằng chứng đảm bảo chất lượng chất lượng cao và độc lập, một thỏa thuận về vấn đề ghi nhãn tương lai là không thể.
 Do đó EPAL đề nghị công bố một thông cáo chung EPAL và UIC-AG, nói rằng pallet Euro EPAL và UIC / EUR Bệ kiễu châu Âu sẽ không còn được dung thương hiệu không giới hạn. EPAL do đó cố tình giải quyết những mong muốn của người sử dụng và các hiệp hội để đảm bảo hệ thống dung thương hiệu thống nhất.
"Các Pallet châu Âu Hiệp hội eV (EPAL) và Nhóm công tác UIC" Câu hỏi của Palletisation "(UIC-AG) sẽ tiếp tục Euro hệ thống tổ chức ngoại pallet thống nhất trong tương lai.
 Trong Euro hệ thống tổ chức ngoại pallet thống nhất, tất cả các pallet đảm bảo chất lượng mang 'EPAL trong hình bầu dục' nhãn hiệu (EPAL Euro pallet) hoặc 'EUR trong hình bầu dục' nhãn hiệu (EUR Euro pallet) hoặc cả hai dấu (trước EPAL / EUR Euro pallet) đang dung thương hiệu
 pallet Euro EPAL với xây dựng thương hiệu EPAL / EPAL hoặc EUR Bệ kiễu châu Âu với xây dựng thương hiệu UIC / EUR (hoặc cách khác để UIC cũng 'CD' / 'GreenCargo' / 'Obb' / 'MAV' vv) cũng là những thương hiệu. Hơn nữa, EPAL / EUR pallet trước với xây dựng thương hiệu EPAL / EUR là cũng dung thương hiệu " 
 Văn bản đầy đủ của báo cáo, trong đó đã được trao cho đại diện của UIC-AG sẵn sàng để được ký, được bao gồm như một bao vây.
 Các đại diện của UIC-AG từ chối bình luận về đề nghị và mong muốn đầu tiên tham khảo ý kiến ​​các thành viên khác của UIC-AG. DB IS công bố chính ủng hộ tuyên bố này.
 Do đó EPAL đề nghị tiếp tục dung thương hiệupallet theo các điều kiện trước đó, như được đưa ra trong tuyên bố đề nghị của EPAL. Đề nghị EPAL của tóm tắt các nhu cầu của người sử dụng và các hiệp hội hướng vào UIC-AG thông qua GS-1 Đức cho một dung thương hiệu Codex tương lai mà người dùng có thể tham khảo ý kiến.
 Nhiều người sử dụng từ ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần đã thông báo rằng họ sẽ sử dụng và dung thương hiệu pallet Euro EPAL và UIC / EUR Bệ kiễu châu Âu như pallet dung thương hiệu bình đẳng từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.
Trong một tuyên bố tiếp tục của các hiệp hội của họ vào ngày 28 tháng 6 năm 2013, các doanh nghiệp hàng đầu và các công ty công nghiệp giải quyết các nhóm làm việc UIC "Câu hỏi của Palletizing" và yêu cầu một thỏa thuận, trong đó họ đồng ý để duy trì khả năng không hạn chế để dung thương hiệu pallet Euro.
 Trong một phiên họp đặc biệt vào ngày 17 Tháng Sáu năm 2013, nhóm làm việc UIC đã bác bỏ kiến nghị của Đường sắt Đức, Ý, và Thụy Sĩ (DB, FS, và SBB) để tiếp tục các hệ thống tổ chức giá thống nhất và do đó, họ đã bỏ qua khiếu nại của Hiệp hội đã được công bố trước đây.
 Để đáp ứng với quyết định này, đó là bất ngờ và không thể hiểu nổi, các công ty từ các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần đã tuyên bố sau đây thông qua các hiệp hội của họ:
 "Các hiệp hội ký kết và các công ty thành viên của họ hỗ trợ việc chấp nhận và t ông sử dụng bằng các pallet với các dấu hiệu" EUR trong hình bầu dục "và" EPAL trong hình bầu dục ".
 Điều này có nghĩa 01 tháng 8 năm 2013, tất cả các công ty này sẽ dung thương hiệu pallet EPAL mới được sản xuất theo để UIC tiêu chuẩn 435/2 cũng như tất cả các pallet EUR sản xuất theo tiêu chuẩn UIC 435-2/4, mà hiện đang sử dụng. "
 Tôi ban hành quyết định rằng Bệ kiễu châu Âu với các nhãn hiệu "EPAL trong Oval" và / hoặc "EUR trong Oval" có thể được dung thương hiệu mà không hạn chế ngay cả trong tương lai.
 EPAL hoan nghênh và ủng tuyên bố này được thực hiện bởi các hiệp hội để tiếp tục dung thương hiệu không giới hạn của Bệ kiễu châu Âu bởi vì nó phù hợp với các vị trí EPAL đã đại diện cho khá một vài tháng. Tuyên bố này được phân phối bởi GS1 là do các hiệp hội BGA (Liên đoàn Bán buôn Đức, Ngoại thương, và các ngành dịch vụ), lượng đường trong máu (Hiệp hội Liên bang Đức haulage đường, hậu cần, và xử lý chất thải), BHB (Hiệp hội Thương mại Thủ công mỹ nghệ, xây dựng và Garden), BVE (Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Đức Industries), DSLV (Hiệp hội giao nhận vận tải Đức và hậu cần khai thác), EHI bán lẻ viện, BV-GFGH (Liên đoàn bán buôn Đức Nước giải khát), HDE (Đức Liên đoàn Bán lẻ ), Hiệp hội Đức nhãn hiệu (Markenverband), MIV (Hiệp hội các ngành công nghiệp sữa Đức), VDF (Hiệp hội các ngành công nghiệp thịt của Đức).
 Nhóm làm việc UIC đã đồng ý một cuộc họp với EPAL trên là sáng kiến ​​của DB, FS, và SBB. Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 09 Tháng Bảy 2013. Trong cuộc họp này, EPAL sẽ khuyến khích các nhóm làm việc UIC tham gia khai báo của hiệp hội cùng với EPAL.
Tổ công tác UIC "Câu hỏi của palletisation" gặp nhau trên 2013/06/17 trong khuôn khổ cuộc họp bất thường tại Vienna để thảo luận nối lại hợp tác với EPAL.
 EPAL đã nhiều lần đề nghị tham gia vào các cuộc thảo luận với các nhóm làm việc UIC kể từ Tháng 12 năm 2012, mà không cần bất kỳ phản ứng là sắp ra mắt của nhóm làm việc UIC. DB Intermodal Dịch vụ GmbH (DB Intermodal), thành viên Đức của nhóm làm việc UIC, cùng với các công ty đường sắt Ý (FS) và công ty đường sắt Thụy Sĩ (SBB Cargo), yêu cầu cuộc họp bất thường.
 Trực tiếp trước khi cuộc họp bất thường, mười hiệp hội Đức của công ty từ thương mại, công nghiệp và dịch vụ hậu cần ra một tuyên bố chung cho các nhóm làm việc UIC. Trong tuyên bố này, các hiệp hội yêu cầu các nhóm làm việc UIC thu hồi chấm dứt của nó hợp tác với EPAL và công việc diễn ra cùng với EPAL để giữ lại các hệ thống tổ chức mua bán chung cho pallet EPAL / EUR. Trong tuyên bố của mình, các hiệp hội nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của một hệ thống pallet thống nhất cho các quá trình hậu cần của các công ty thành viên của họ.
 So với bình chọn của DB Intermodal, FS và SBB hàng hóa, nhóm công tác UIC giữ nguyên độ phân giải để thay đổi nhãn pallet (cái gọi là "OneBrand chiến lược") và từ chối một hoãn. Yêu cầu thực hiện bởi DB Intermodal và các hiệp hội mười Đức để giữ lại cấu trúc quen thuộc của hệ thống tổ chức ngoại pallet Euro được do bị từ chối bởi các nhóm làm việc UIC.
 Do đó, các trường hợp đó pallet bằng đồng ngoại tệ mua bán tương lai sẽ mang nhãn EPAL / EPAL và UIC / EUR trong vị trí của pallet trước đây quen thuộc với việc ghi nhãn EPAL / EUR.
 Tuy nhiên DB Intermodal, FS và SBB-Cargo đã thành công với yêu cầu tiếp tục của họ cho các nhóm làm việc UIC để tiến hành đàm phán với EPAL trong tương lai gần, để đảm bảo sự dung thương hiệu thống nhất của pallet trong tương lai.
 EPAL quyết định trở lại trong tháng 4 năm 2013 mà pallet EPAL với việc ghi nhãn EPAL / EPAL cũng sẽ được hoàn toàn đổi với pallet mang nhãn hiệu UIC / EUR trong tương lai. Do đó EPAL được thực hiện mong muốn của người sử dụng từ ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần, đã một lần nữa được thể hiện vững chắc trong phần khai báo của hiệp hội.
 Ngược lại, nhóm làm việc UIC đã vậy, đến nay từ chối sự tiếp nối của một hệ thống tổ chức bằng đồng ngoại tệ mua bán thống nhất bao gồm các pallet EPAL quen thuộc và pallet UIC tương lai. Cho dù nhóm làm việc UIC sẽ thay đổi vị trí của mình trong khuôn khổ các cuộc đàm phán tiếp tục và trở lại một hệ thống tổ chức bằng đồng ngoại tệ mua bán thống nhất vẫn còn để được nhìn thấy. Nghi ngờ đã được thể hiện bởi các nhóm người tham gia trong các cuộc họp bất thường của nhóm làm việc UIC.
 EPAL vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với nhóm làm việc UIC bất cứ lúc nào - như nó đã làm trong sáu tháng qua. Đối với các quyết định của nhóm làm việc với UIC, mục đích của các cuộc đàm phán là EPAL và các nhóm làm việc UIC cùng nhận ra pallet giấy phép của cả hai bên như là pallet dung thương hiệu và ban hành một tuyên bố chung cho phù hợp.
 EPAL thành lập các cơ sở cho điều này trong tháng 4 năm 2013 với độ phân giải nào của mình theo hướng bằng đồng ngoại tệ mua bán pallet thống nhất. Hiện nay vẫn còn phải chờ xem liệu nhóm làm việc UIC thay đổi vị trí trước đây của mình và cũng quyết định tiếp tục với dung thương hiệu pallet thống nhất vì lợi ích của ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần
EPAL tổ chức Hội nghị Pallet Euro 2013 trong khuôn khổ các hậu cần vận chuyển năm 2013 hội chợ thương mại. Các chủ đề của hội nghị và các cuộc đàm thoại nhiều diễn ra tại triển lãm đứng EPAL của bao phủ tham khảo ý kiến ​​và thảo luận về các điều kiện tương lai của hệ thống tổ chức ngoại pallet Euro. Ý kiến ​​nhất trí của tất cả người dùng từ công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần là hệ thống tổ chức bằng đồng ngoại tệ mua bán thống nhất phải còn nguyên vẹn - cũng giống như EPAL có tín hiệu.
 Một hạn chế của việc dung thương hiệu pallet, theo khuyến cáo của Tổ công tác "Câu hỏi của palletisation" UIC, đã bị từ chối rõ ràng bởi tất cả các thành viên thị trường.
 Các bên đang hỗ trợ những nỗ lực của EPAL đạt được thỏa thuận với tổ công tác UIC về pallet tương lai dung thương hiệu. Nếu nhóm làm việc UIC nên không thay đổi vị trí của họ sau đó đại biểu đại diện ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần đã thông báo rằng họ cũng sẽ được dung thương hiệu pallet EPAL với pallet EUR sau khi 2013/01/08. Các đại diện của ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần cũng có ý định xác nhận điều này bằng cách phát hành một tuyên bố chung tuyên bố tiếp tục dung thương hiệu không hạn chế pallet Euro EPAL.
 Đại diện của các nhóm làm việc UIC và các tổ chức pallet mới được đặt tên bởi nó đã không xuất hiện tại các hậu cần vận chuyển năm 2013 hội chợ thương mại.
 Trong những tháng gần đây, không có đại diện của các nhóm làm việc UIC đã có mặt tại các cuộc họp ngành công nghiệp khác nhau. Câu hỏi của người tham gia thị trường EPAL và nhiều vẫn chưa được trả lời. Lập trường này của nhóm làm việc UIC đã bị chỉ trích rộng rãi. Nghi ngờ đang được ngày càng bày tỏ về việc liệu nhóm làm việc UIC là hiện nay tham gia vào bất kỳ hoạt động ở tất cả.
 Do đó EPAL đang tiếp tục với quá trình chuẩn bị cho sự thay đổi ghi nhãn pallet.
 Từ 2013/08/01, pallet Euro EPAL sẽ mang nhãn hiệu "EPAL trong hình bầu dục" trên tất cả bốn khối góc là giấy xác nhận đảm bảo chất lượng và hệ thống trao đổi. Các "EPAL trong hình bầu dục" đánh dấu đảm bảo hệ thống trao đổi toàn diện với tất cả các pallet Euro EPAL đã có trên thị trường. Hơn nữa, phù hợp với những mong muốn và yêu cầu của người tham gia thị trường, EPAL cũng đề nghị tiếp tục trao đổi với pallet pallet cũ và mới mang "EUR trong hình bầu dục" nhãn hiệu. Bằng cách này, tất cả các lợi thế của Euro hệ thống tổ chức ngoại pallet mở sẽ vẫn còn nguyên vẹn cho người sử dụng pallet Euro EPAL.
 Đại diện của các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần đã hoan nghênh quyết định của EPAL để tiếp tục tôn trọng các tiêu chuẩn chất lượng của các datasheets UIC mặc dù tách khỏi nhóm làm việc UIC, không chỉ có nghĩa là chất lượng cao, mà còn là chất lượng thống nhất quốc tế của pallet Euro EPAL sẽ vẫn được đảm bảo trong tương lai hệ thống tổ chức ngoại pallet Euro trong hình thức hiện tại của nó không phải là một hệ thống tổ chức đường sắt nhưng là độc quyền là kết quả của các hoạt động của EPAL và Ủy ban của Quốc kể từ giữa những năm 1970. EPAL và Uỷ ban Quốc gia EPAL đã bằng đồng ngoại tệ mua bán phát triển thêm các hệ thống tổ chức trước đó của đường sắt vào một hệ thống tổ chức ngoại pallet phù hợp toàn diện cho tất cả các phương thức vận tải, cho các công ty trên tất cả các mức độ sản xuất và thương mại. Ngược lại, UIC và đường sắt thành viên và các tổ chức pallet UIC mới đã thực hiện không hoạt động tác liên quan đến tổ chức và mở rộng của hệ thống tổ chức giá phát sinh trong thập kỷ qua với. Giống như trong những năm 70 của thế kỷ trước, hệ thống tổ chức pallet châu Âu của đường sắt bị hạn chế đối với các nước Áo, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Đức, Slovenia, Croatia và Serbia. Mặc dù các quyết định của nhóm làm việc UIC từ năm 2012, nhóm công tác UIC và tổ chức pallet mới của nó đã thực hiện không hoạt động cho đến nay. Do đó, cũng không thể nghĩ trong tương lai với hành động bền vững trên một phần của nhóm làm việc UIC và tổ chức pallet của nó, để thúc đẩy hồ giao lưu quốc tế và lợi ích của người sử dụng bằng đồng ngoại tệ mua bán pallet. Một " hệ thống tổ chức đường sắt" - như là kế hoạch của nhóm làm việc UIC và tổ chức pallet của nó - sẽ tập trung đặc biệt vào các lợi ích của các tuyến đường sắt. Nó sẽ không đưa vào tài khoản thực tế là phần lớn của người sử dụng bằng đồng ngoại tệ mua bán pallet có kể từ khi tổ chức được từ thương mại, công nghiệp và dịch vụ hậu cần dài - chứ không phải là đường sắt - người vận chuyển một tỷ lệ đáng kể của hàng hóa của họ không (chỉ) bằng đường sắt. Ngược lại, chỉ EPAL nhận thấy mình có nghĩa vụ phải tất cả người tham gia trong các hệ thống tổ chức trao đổi - từ các công ty thương mại và công nghiệp, hậu cần mà còn các nhà sản xuất và các công ty sửa chữa. Chỉ EPAL và Uỷ ban Quốc gia EPAL có thể do đó cũng đảm bảo các chức năng và sự phát triển của các hệ thống tổ chức giá trong tương lai, như một điều kiện tiên quyết cho sự phát triển tích cực của hàng hóa và dịch vụ hậu cần vận chuyển 
 Các "EPAL trong hình bầu dục" nhãn hiệu được quốc tế công nhận và đã thay thế "EUR trong hình bầu dục" đánh dấu như một từ đồng nghĩa với chất lượng cao và pallet quốc tế trao đổi. Lý do là chất lượng thống nhất quốc tế của pallet Euro EPAL (ở điểm 3), đảm bảo thông qua một tổ chức pallet thống nhất quốc tế và công ty kiểm toán quốc tế thống nhất. Trong trường hợp yêu cầu an toàn đặc biệt được áp dụng, ví dụ như việc sử dụng trong các hệ thống kho bay cao, đó là trường hợp đó chỉ pallet Euro EPAL được chấp nhận do đó thường xuyên. Chỉ những người sử dụng pallet Euro EPAL sẽ có thể hội đủ điều kiện tự trong tương lai trên cơ sở chất lượng cao và đồng đều của các pallet trao đổi, xác nhận của "EPAL trong hình bầu dục" nhãn hiệu.  
 EPAL bác bỏ mọi giới hạn của việc trao đổi pallet. Chỉ trong Euro EPAL pallet hệ thống tổ chức trao đổi, tổ chức trong quá khứ và cũng trong tương lai bằng cách EPAL, nó sẽ có thể trao đổi tất cả các pallet với "EPAL trong hình bầu dục" và / hoặc "EUR trong hình bầu dục" đánh dấu không giới hạn. Ngược lại, người tham gia trong "pallet hệ thống tổ chức đường sắt" được tạo ra bởi các nhóm làm việc UIC sẽ không thể trao đổi bất kỳ pallet EPAL trong tương lai, theo thông tin phát hành bởi các nhóm làm việc UIC. Trong tương lai, những người tham gia trong một hệ thống tổ chức pallet sắt UIC do đó sẽ được yêu cầu để sắp xếp các pallet thời gian mạnh mẽ và tốn kém. Những người hệ thống tổ chức tham gia trong các pallet Euro EPAL sẽ, tuy nhiên, có thể áp dụng các điều kiện trao đổi hợp lệ hiện hành không có bất kỳ sự thay đổi, và do đó tiếp tục trao đổi pallet mà không cần bất kỳ yêu cầu để sắp xếp những điều này và pallet bằng đồng ngoại tệ mua bán cửa hàng với "EPAL trong hình bầu dục" và "EUR trong hình bầu dục "nhãn hiệu riêng. Bằng cách này, người tham gia trong các hệ thống tổ chức pallet Euro EPAL sẽ tránh được chi phí do phân loại, cũng như bất kỳ cản trở các quá trình hậu cần thêm.
 EPAL đảm bảo chất lượng thống nhất quốc tế của pallet thông qua tổ chức thống nhất của hệ thống tổ chức trao đổi, cũng như đảm bảo chất lượng thống nhất quốc tế thông qua một công ty kiểm toán duy nhất. Thông qua các tổ chức của các hệ thống tổ chức Euro pallet giá do EPAL, sự khác biệt chất lượng phát sinh trong quá khứ - gây ra bởi các tổ chức pallet quốc gia và các công ty kiểm toán - đã được loại bỏ thành công. Tránh các vấn đề trong việc trao đổi pallet quốc tế thông qua việc loại bỏ các thay đổi các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng là lý do đằng sau việc thành lập EPAL. Các khái niệm về nhóm làm việc UIC phê duyệt một số (một phần quốc gia) tổ chức pallet do đó sẽ tạo nên một bước lùi với thời gian trước sự tồn tại của EPAL. Quốc gia giải pháp outwith đảm bảo chất lượng của EPAL, ví dụ như ở Ba Lan, Hungary hay Cộng hòa Séc, đã không được chấp nhận bởi khu vực rộng lớn của thị trường là kết quả của sự khác biệt trong chất lượng. Hơn nữa, nó cũng không có nghĩa là chắc chắn rằng nhóm công tác UIC và tổ chức pallet của nó sẽ được đại diện trong tất cả các nước trong đó EPAL đang hoạt động. Chỉ có những người tham gia trong các hệ thống tổ chức Euro ngoại pallet EPAL do đó sẽ có thể tin tưởng vào chất lượng thống nhất quốc tế như một điều kiện tiên quyết cho vấn đề sử dụng miễn phí của pallet trong khuôn khổ bằng đồng ngoại tệ mua bán pallet quốc tế.
 Những người sử dụng pallet Euro EPAL là một phần của một mạng lưới quốc tế độc đáo. EPAL, Uỷ ban Quốc gia EPAL và hơn 1600 người có giấy phép của EPAL, hình thức, cùng với một số lượng lớn người sử dụng, một mạng lưới quốc tế mà cung cấp cho người tham gia Euro pallet đảm bảo hệ thống tổ chức EPAL rằng họ sẽ có thể nhận được và trao đổi pallet ở khắp mọi nơi ở châu Âu và ở nhiều nơi khác trên thế giới. Những người sử dụng pallet Euro EPAL do đó có thể chắc chắn, ngay cả khi gửi hàng đến các địa điểm từ xa, tái sử dụng pallet sẽ luôn luôn có thể và việc vận chuyển trở lại tốn kém và có hại về mặt sinh thái của pallet do đó sẽ không cần thiết. Đồng thời, mạng lưới gắn bó là một đảm bảo sự hỗ trợ liên tục và toàn cầu cho người sử dụng trong trường hợp có vấn đề với việc sử dụng và trao đổi pallet Euro EPAL. Những người sử dụng pallet khác không thể truy cập vào một mạng lưới so sánh và hỗ trợ của một tổ chức quốc tế như EPAL với nhiều hiệp hội quốc gia của mình. 
 Như một hiệp hội, EPAL không bị bắt buộc bởi bất kỳ lợi ích thương mại và do đó có thể định hướng cho bản thân về phía lợi ích của thị trường khi đưa ra quyết định, nói cách khác đối với lợi ích của ngành công nghiệp, thương mại và các công ty dịch vụ hậu cần. Bằng cách chấm dứt hợp tác với nhóm UIC làm việc, sự độc lập của EPAL - và do đó khả năng của nó để định hướng cho bản thân luôn hướng tới lợi ích thị trường - đã được tăng cường hơn nữa. Khi đưa ra quyết định phẫu thuật trong tương lai EPAL sẽ không còn được yêu cầu phải hành động trên cơ sở có sự đồng ý của nhóm làm việc UIC. Với nhiều năm theo yêu cầu của các nhóm làm việc UIC để đưa ra quyết định - các quyết định liên quan đến việc thay đổi kế hoạch cho việc ghi nhãn một mình đã nhóm làm việc UIC hai năm theo thông tin riêng của mình, mà không pallet với nhãn hiệu "UIC" thậm chí còn tồn tại trên thị trường cho đến ngày nay - EPAL sẽ có thể hành động nhanh chóng hơn và phù hợp với các yêu cầu thay đổi của vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hậu cần trong tương lai. Quyết định làm tổn hại đến lợi ích của thị trường, ví dụ như hạn chế hệ thống trao đổi theo quyết định của nhóm làm việc UIC, là không thể tưởng tượng trong hệ thống tổ chức ngoại pallet Euro được tổ chức bởi EPAL. Hạn chế này phức tạp quá trình trao đổi pallet và làm hỏng bể ngoại pallet Euro và do đó lợi ích của người sử dụng. Ngược lại, EPAL chỉ nhằm mục đích hỗ trợ các lợi ích của người sử dụng trong quy định điều kiện trao đổi. EPAL thấy chính nó như là một nhà cung cấp dịch vụ cho người sử dụng và do đó đặt lợi ích của họ ở trung tâm của tất cả các hoạt động của mình. Trao đổi pallet quốc tế do đó sẽ chỉ được bảo vệ và mở rộng trong thời gian dài nếu lợi ích của người sử dụng là đầu mối cho sự phát triển của các hãng vận chuyển hàng hóa và các điều kiện trao đổi.
 EPAL và Uỷ ban Quốc gia phục vụ EPAL người sử dụng pallet Euro EPAL hỗ trợ toàn diện và nhanh chóng trong mối quan hệ với tất cả các vấn đề của việc sử dụng pallet và trao đổi pallet (mua pallet mới, Sửa chữa bệ cũ, bán và trao đổi pallet, kỹ thuật, chất lượng , vấn đề pháp lý, vv). Này được dựa trên kinh nghiệm thu được trên một số thập kỷ của tổ chức nghề nghiệp của các hệ thống tổ chức ngoại pallet bởi EPAL và do Uỷ ban Quốc gia EPAL đại diện tại nhiều quốc gia trên khắp châu Âu. Người sử dụng pallet khác không thể sử dụng dịch vụ như vậy và mình phải hành động trong trường hợp có vấn đề phát sinh. Này thường gắn liền với nhu cầu đáng kể về thời gian và chi phí 
 Pallet EPAL đảm bảo đối xử công bằng của tất cả các sản xuất và các công ty sửa chữa thông qua độc lập, kiểm soát chất lượng thống nhất của nó. Điều này tránh bất kỳ khó khăn cạnh tranh để gây thiệt hại cho chất lượng pallet. Do tuân thủ đúng các thông số kỹ thuật chất lượng, ví dụ như việc sử dụng chất lượng cao và do đó chi phí vật liệu chuyên sâu, những người nắm giữ bản quyền của Pallet EPAL không cần phải sợ bất kỳ khó khăn cạnh tranh liên quan đến người có giấy phép khác của Pallet EPAL. Chỉ những người dùng của Pallet Euro EPAL pallet do đó có thể chắc chắn rằng đồng phục quốc tế, chất lượng cao của các pallet cũng sẽ vẫn thấy rõ trong tương lai - thông qua " Pallet EPAL trong hình bầu dục" nhãn hiệu. Đồng thời, danh tiếng tuyệt vời của pallet Euro Pallet EPAL như chất lượng cao và các hãng vận chuyển hàng hóa đáng tin cậy sẽ vẫn còn nguyên vẹn.  
 Pallet EPAL và Uỷ ban Quốc gia Pallet EPAL, như các hiệp hội công ty, lợi nhuận bằng cách liên lạc thường trực của các thành viên và người có giấy phép với những người sử dụng pallet Euro EPAL. Phát triển mới liên quan đến việc sử dụng và trao đổi pallet Euro đều được xem xét khi quyết định được thực hiện bởi Pallet EPAL trên sự phát triển của các hệ thống tổ chức pallet Euro EPAL. Chỉ những người sử dụng pallet Euro EPAL do đó có thể chắc chắn rằng lợi ích của họ sẽ được xem xét trong việc tạo ra tương lai của hệ thống tổ chức ngoại pallet Euro và rằng những sẽ không đến lần thứ hai đến lợi ích thương mại của các tổ chức pallet. 
 EPAL Pallet và Uỷ ban Quốc gia Pallet EPAL thực hiện tiếp thị hoạt động để đảm bảo tiếp tục mở rộng thị phần của pallet Euro EPAL, ví dụ như thông qua quảng cáo, tham gia hội chợ thương mại, đại diện trên các hiệp hội của người sử dụng pallet và công việc quan hệ công chúng khác. Trong những năm gần đây nó đã được do đó có thể làm tăng sản xuất hàng năm từ mức dưới 20 triệu trong năm 1995 lên hơn 67 triệu trong năm 2012. Không giống như EPAL Pallet và Uỷ ban Quốc gia Pallet EPAL, đường sắt UIC thực hiện không có biện pháp quảng cáo cho các hệ thống tổ chức ngoại pallet Euro. Các công ty kiểm toán trước đó cũng không tham gia vào việc cải thiện việc trao đổi pallet. Trong tương lai, do đó có thể dự đoán rằng các hoạt động này nhằm mục đích cải thiện và phát triển của việc trao đổi pallet sẽ được thực hiện chỉ bởi EPAL Pallet và Ủy ban quốc gia của mình. Vì  Pallet EPAL không cần phải báo cáo lợi nhuận, tất cả các quỹ thặng dư từ kinh doanh giấy phép có thể được sử dụng để tiếp tục hệ thống tổ chức ngoại pallet Euro vì lợi ích của người sử dụng. EPAL Pallet sẽ được tăng cường hơn nữa các hoạt động của nó trong tương lai, để tiếp tục mở rộng pallet Euro EPAL, và để làm nổi bật sự khác biệt từ các nhà cung cấp khác.  
 EPAL Pallet và Uỷ ban Quốc gia Pallet EPAL chủ động đại diện cho quyền lợi của những người tham gia trong các hệ thống tổ chức pallet Euro EPAL trong mối quan hệ với các tổ chức khác cũng như các nhà chức trách. Phát triển không thuận lợi cho các hệ thống tổ chức trao đổi, mà cũng có thể có một tác động tiêu cực cho người sử dụng pallet Euro EPAL, tránh được theo cách này. Sau đây cũng được áp dụng ở đây: Vì EPAL Pallet và Uỷ ban Quốc gia Pallet EPAL không cần phải tạo ra lợi nhuận, tất cả doanh thu có thể được sử dụng trên cơ sở mục tiêu vì lợi ích của những người tham gia trong các hệ thống tổ chức ngoại pallet Euro. Đồng thời EPAL Pallet tự nhiên sẽ tiếp tục hỗ trợ việc trao đổi không hạn chế pallet trong tương lai, phù hợp với các điều kiện của hệ thống tổ chức pallet Euro EPAL, và sẽ hành động chống lại bất kỳ hạn chế để trao đổi pallet - như là đang theo đuổi làm việc UIC nhóm. 
 EPAL Pallet và Uỷ ban Quốc gia EPAL Pallet về mặt pháp lý và chính thức theo đuổi việc xâm phạm các tiêu chuẩn chất lượng cũng như việc giả mạo pallet, và bảo vệ người dùng của pallet Euro EPAL theo cách này lại sự giả mạo kém. Pallet trao đổi chất lượng kém không chỉ đại diện cho một mối nguy hiểm cụ thể cho sự an toàn của con người và hàng hóa, nhưng cũng có thể dẫn đến các vấn đề khi chúng được sử dụng trong các hệ thống kho bay cao hoặc tại các cơ sở tự động  Pallet EPAL tránh được điều này thông qua kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và quy phạm pháp luật liên tục truy tố giả mạo kém chất lượng. Những người sử dụng Euro EPAL pallet do đó có thể chắc chắn rằng pallet với " Pallet EPAL trong hình bầu dục" đánh dấu sẽ đáp ứng yêu cầu chất lượng cần thiết cho việc sử dụng toàn diện trong các dịch vụ hậu cần hàng hóa và vận chuyển.  
 EPAL Pallet và Uỷ ban Quốc gia đề nghị hợp tác đáng tin cậy và đáng tin cậy Pallet EPAL để duy trì lâu chim nhạn và phát triển của các hệ thống tổ chức ngoại pallet Euro. Đây cũng là cơ sở cho một cải tiến phù hợp của việc trao đổi pallet vì lợi ích của người sử dụng pallet Euro EPAL. EPAL Pallet nhằm mục đích giao tiếp cởi mở và minh bạch với tất cả các đối tác thương mại. Những người sử dụng pallet Euro EPAL sẽ do đó không phải đối mặt với những quyết định trong tương lai, điều này ảnh hưởng việc trao đổi pallet như một cơ sở cho hậu cần và vận chuyển hàng hoá không có bất kỳ vấn đề. Điều này được đảm bảo ngay từ đầu bởi sự hợp tác của Ủy ban Quốc gia EPAL Pallet liên quan đến tất cả các quyết định quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp liên quan đến người sử dụng là phù hợp có thể phát huy. EPAL Pallet cho phép họ tham gia tích cực trong tất cả các phát triển mới (ví dụ như RFID hoặc giới thiệu sản phẩm mới) để nó được đảm bảo rằng các quyết định của Pallet EPAL không dẫn đến bất lợi về phía người sử dụng.
Vào cuối tuần thứ ba của tháng hai Pallet châu Âu Hiệp hội eV (Pallet EPAL), có trụ sở tại Düsseldorf, điều hành của các hệ thống tổ chức pallet mở lớn nhất thế giới, đã ghi nhận việc sản xuất 9000000 Euro pallet dưới sự kiểm soát chất lượng của đối tác mới đảm bảo chất lượng độc lập, Bureau Veritas Công nghiệp Dịch vụ GmbH
Pallet ở tại Hà Nội
pallet

Pallet nhựa được làm từ nhiều loại nhựa khác nhau, chủ yếu là từ Polyethylene và Polypropylene. Quy trình sản xuất pallet nhựa bao gồm các bước sau đây: Sơ chế nguyên liệu: Những loại nhựa được chọn lọc phù hợp được nghiền và hỗn hợp để tạo ra bột nhựa đồng đều. Ép đùn: Bột nhựa được đưa vào máy ép đùn và gia nhiệt để tạo thành tấm nhựa có độ dày và kích thước mong muốn.Cắt và gia công: Tấm nhựa được cắt thành kích thước pallet mong muốn và được gia công để tạo ra các cạnh bo tròn, lỗ thông gió v.v.Kiểm tra chất lượng: Các pallet mới được sản xuất sẽ được kiểm tra chất lượng bằng cách đo đạc kích thước, trọng lượng và quy cách, đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu đặc biệt của khách hàng.Sản phẩm pallet nhựa sau khi qua các bước trên thường có độ bền cao, chịu lực tốt, chống nước, chịu được sự tác động của môi trường và dễ dàng vệ sinh giúp cho công việc vận chuyển hàng hóa trở nên thuận tiện và an toàn hơn.

0 nhận xét