Về đầu menu

       Hàng tồn kho còn khá nhiều loại này chúng tôi cần bán thanh lý gấp:
Số lượng ước tính
        Loại pallet gỗ đã qua sử dụng số lượng hiện đang có tại công ty chúng tôi ước tính là 1200 chiếc
Thông tin về Kích thước chất lượng pallet gỗ cũ  dã qua sử dụng:
- Cạnh thứ nhất 1000 mm (Một nghìn milimet) tức là cạnh dài 1 mét
- Cạnh thứ 2 cũng có độ dài là 1000 mm ( 1 nghìn milimet) 1 mét dài
- Độ cao : Từ mặt kê mặt bên giưới lên đến mặt để hàng, có độ cao là 120 mm (120 milimet – 0,12 mét)
        Tất cả là gỗ thông, có số mặt nan là 5 đến 6 nan, độ dầy của nan gỗ là 1,6 đến 1,8 cm tất cả sản phẩm là hàng đã kiểm dịch, hàng đã qua sử dụng, sản phẩm của công ty may mặc, loại pallet gỗ này nhập khẩu của sản phẩm tơ lụa từ Trung Quốc về Việt Nam
Hình ảnh thực cho loại pallet gỗ này1

Pallet go 58k
Pallet gỗ 58k

2

Pallet go 58k
Pallet gô cũ
Pallet gõ 58k
Pallet gỗ 58 k

Pallet gỗ đã qua sử dụng chỉ có 58 k!
Sau đây là bổ xug hình ảnh chúng tôi đxa cắt ra từ ảnh chụp các sản phẩm pallet gỗ đã qua sử dụng
- Pallet được theo Hàng hóa là tơ vải sợi vào Việt Nam, khi đã sử dụng hết hàng hóa kê trên pallet và hàng mới nhập về nên nó được bỏ raPallet go 58k
Pallet gỗ 58k
 


Pallet gõ 58k
Pallet gỗ 58k


Pallet go cu
4


Pallet gỗ cũ 58k
Pallet gỗ cũ 58k
 

Mô tả chi tiết cho các hình ảnh cận cảnh pallet gỗ là như sau:
Chi tiết cụ thể:
Cạnh thứ nhất 1000 mm (Một nghìn milimet) tức là cạnh dài 1 mét
- Cạnh thứ 2 cũng có độ dài là 1000 mm ( 1 nghìn milimet) 1 mét dài
- Độ cao : Từ mặt kê mặt bên giưới lên đến mặt để hàng, có độ cao là 120 mm (120 milimet – 0,12 mét)
        Tất cả là gỗ thông, có số mặt nan là 5 đến 6 nan, độ dầy của nan gỗ là 1,6 đến 1,8 cm tất cả sản phẩm là hàng đã kiểm dịch, hàng đã qua sử dụng, sản phẩm của công ty may mặc, loại pallet gỗ này nhập khẩu của sản phẩm tơ lụa từ Trung Quốc về Việt Nam

0 nhận xét