Tuyến đường vận chuyển pallet từ TP.Hồ Chí Minh đến công ty Pallet

Bản đồ vận chuyển pallet từ công ty pallet về TP. Hồ Chí Minh, bản đồ google.maps pallet TP. Hồ Chí Minh 
Tuyến đường như sau (đây chỉ là gợi ý của google maps)- Khoảng 1.786 km, 26 giờ , bắt đầu từ Hồ Chí Minh, 1.532 km, 21 giờ 32 phút, Tuyến đường 13, 1.655 km, 25 giờ , NH 6 và Hồ Chí Minh, Chỉ đường lái xe đến Pallet Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam Hướng về cầu Tham Lương , Tây Bắc trên Trường Chinh 14 mét, 2. Đi theo đoạn đường nối lên cầu Tham Lương, 450 met, 3. Tiếp tục lên Trường Chinh 2,2 km, 4. Tại chỗ đường vòng, đi theo lối ra thứ 2, lên Xuyên Á/QL 22 2,9 km, 5. Rẽ phải lên Song Hành QL22 , 2,1 km, 6. Rẽ phải lên Bà Triệu 1,1 km, 7. Rẽ trái lên Quang Trung (61 met) 8. Rẽ phải vào ngã rẽ thứ nhất 61 mét, lên Lý Nam Đế 140 mét, 9. Rẽ phải lên Trần Khắc Chân 120 mét, 10. Rẽ trái vào ngã rẽ thứ nhất lên Trưng Nữ Vương 400 mét, 11. Tiếp tục lên Đỗ Văn Dậy 400 mét, (cộng khoảng 2,7 km) 12. Tiếp tục lên Cầu Xáng 240 mét, 13. Tiếp tục lên TL 15 khoảng 170 mét, 14. Chếch sang phải lên Võ Văn Bích 6,7 km, 15. Rẽ trái lên Hà Duy Phiên 800 m, 16. Rẽ phải lên TL 8, 950 m, 17. Tiếp tục lên Cầu Phú Cường, 500 m, 18. Tiếp tục lên Huỳnh Văn Cù 2,1 km , 19. Tại chỗ đường vòng, đi theo lối ra thứ 4 lên Bình Dương/QL 13, Đi tiếp tục theo QL 13, 5,1 km 20. Rẽ phải lên Võ Văn Kiệt 1,4 km 21. Tại chỗ đường vòng, đi theo lối ra thứ 3 , 950 m , 22. Rẽ phải lên Nguyễn Văn Thành 20,4 km , 23. Tại chỗ đường vòng, đi theo lối ra thứ 3 lên ĐT741, 6,4 km, 24. Tiếp tục lên Tuyến đường 741/TL 741, 14,6 km 25. Tiếp tục lên ĐT741, 46 m , 26. Tiếp tục lên Tuyến đường 741/TL 741 , 14,6 km , 27. Tiếp tục lên ĐT741, 10,5 km, 28. Tiếp tục lên ĐT741, 1,7 km , 29. Chếch sang phải lên Phú Riềng Đỏ, 1,3 km , 30. Chếch sang phải lên , 60 m , 31. Tiếp tục lên QL 14 , 94,4 km , 32. Rẽ trái lên TL 681, 32,1 km , 33. Tiếp tục lên ĐT681, 4,0 km , 34. Tiếp tục lên QL 14C, 16,9 km , 35. Tiếp tục lên Tuyến đường 14C, 7,5 km , 36. Rẽ trái lên QL 14, 4,1 km, 37. Tiếp tục lên 14, 170 m, 38. Tiếp tục lên QL 14, 14,2 km , 39. Rẽ trái lên QL 14C , 8,7 km , 40. Rẽ phải lên 14C , 5,9 km, 41. Tiếp tục lên QL 14C 1,6 km 42. Tiếp tục lên 14C 7,2 km 43. Tiếp tục lên QL 14C 1,7 km 44. Tiếp tục lên 14C 2,2 km 45. Rẽ phải để vào 14C 220 m 46. Tiếp tục lên QL 14C 4,6 km 47. Tiếp tục lên 14C 1,7 km 48. Tiếp tục lên QL 14C 450 m 49. Đi bên phải để đi tiếp về hướng 14C 7,5 km 50. Tiếp tục lên 14C 1,0 km 51. Rẽ phải 17,4 km 52. Rẽ phải về hướng Cầu Sêrê Pók 12,1 km 53. Đi thẳng lên Cầu Sêrê Pók 350 m 54. Rẽ trái về hướng TL 1 170 m 55. Rẽ trái lên TL 1 29,6 km 56. Tiếp tục lên Hùng Vương 19,9 km 57. Rẽ trái 14,3 km 58. Rẽ phải về hướng QL 14C 12,7 km 59. Ngoặt phải lên QL 14C 4,8 km 60. Tiếp tục lên 14C 6,7 km 61. Rẽ phải về hướng Tuyến đường 675, 34,4 km 62. Chếch sang trái lên Tuyến đường 675,3,1 km 63. Tiếp tục lên TL 675 13,6 km 64. Tiếp tục lên Tuyến đường 663 , 7,5 km 65. Rẽ trái lên QL 14, 15,9 km 66. Rẽ trái lên Trường Sa 2,0 km 67. Rẽ phải để vào Trường Sa 2,5 km 68. Rẽ trái lên Lê Thánh Tôn 2,9 km 69. Tiếp tục lên Lý Thái Tổ 6,9 km 70. Tại chỗ đường vòng, đi theo lối ra thứ 3 lên Lê Lợi 10,7 km 71. Tiếp tục lên QL 14 29,0 km 72. Tại chỗ đường vòng, đi theo lối ra thứ 3 lên Hồ Chí Minh/AH 17. Đi qua một chỗ đường vòng 38,7 km 73. Tiếp tục lên Hồ Chí Minh 4,9 km 74. Rẽ trái lên Hồ Chí Minh/AH 17 11,2 km 75. Tiếp tục lên Tuyến đường 14 3,4 km 76. Tiếp tục lên Hồ Chí Minh/AH 17 5,0 km 77. Rẽ phải lên Quốc lộ 14C/QL 14C 500 m 78. Tiếp tục lên Tuyến đường 14 800 m 79. Tiếp tục lên QL 14 9,8 km 80. Tiếp tục lên Hồ Chí Minh/AH 17 145 km 81. Từ Hồ Chí Minh/AH 17, rẽ hơi chếch sang phải để đến Hồ Chí Minh/QL 14 12,2 km 82. Đi bên trái để đi tiếp về hướng Hồ Chí Minh/QL 14 450 m 83. Tiếp tục lên Hồ Chí Minh/QL 14 51,3 km 84. Tiếp tục lên Hồ Chí Minh 1,2 km 85. Tiếp tục lên Hồ Chí Minh/QL 14 30,5 km 86. Từ Hồ Chí Minh/QL 14, rẽ phải để đến Hồ Chí Minh 165 km 7. Rẽ phải lên QL 9 22,8 km 8. Tiếp tục lên QL 9 14,3 km 89. Rẽ trái lên Hồ Chí Minh Đông 6,5 km 90. Đi bên phải để đi tiếp về hướng Hồ Chí Minh Đông 600 m 91. Nhập vào Hồ Chí Minh Đông 550 m 92. Tiếp tục lên Hồ Chí Minh (Đông) 51,5 km 93. Tiếp tục lên Hồ Chí Minh 11,1 km 94. Tiếp tục lên Hồ Chí Minh (Đông) 60,1 km 95. Tiếp tục lên Cầu Xuân Sơn 500 m 96. Tiếp tục lên Hồ Chí Minh (Đông) 9,4 km 97. Tiếp tục lên Hồ Chí Minh Đi qua một chỗ đường vòng 483 km 98. Đi bên phải để đi tiếp về hướng Ho Chi Minh Highway 1,8 km 99. Tiếp tục lên Ho Chi Minh Highway , 2,4 km 100. Tiếp tục lên Hồ Chí Minh 25,8 km 101. Rẽ phải , 12,2 km 102. Rẽ phải về hướng AH 13/QL 6, 650 m 103. Chếch sang phải lên AH 13/QL 6, 2,5 km 104. Tiếp tục lên Cầu Mai Lĩnh ,350 m 105. Tiếp tục lên AH 13/QL 6, Đi tiếp tục theo QL 6, 3,5 km 106. Tiếp tục lên Quang Trung , 3,1 km 107. Tiếp tục lên Cầu Trắng , 150 m 108. Tiếp tục lên Trần Phú, 1,7 km 109. Tiếp tục lên Nguyễn Trãi/QL 6, tiếp tục theo QL 6 1,2 km 110. Chếch sang phải lên Nguyễn Xiển, 240 m 111. Đi theo đoạn đường nối bên trái lên Đường vành đai 3, 5,7 km 112. Tiếp tục lên AH 1, 11,6 km 113. Đi theo đoạn đường nối tới Nguyễn Đức Thuận/QL 5, 400 m 114. Rẽ trái lên Nguyễn Đức Thuận/QL 5, 2,8 km 115. Rẽ trái lên TL282, 1,4 km 116. Rẽ trái lên Ỷ Lan , 300 m 117. Rẽ phải vào ngã rẽ thứ 1, lên TL 282, 1,6 km 118. Tiếp tục lên 282 , 190 m 119. Tiếp tục lên TL 282 , 900 m 120. Rẽ trái, 170 m 121. Rẽ phải vào ngã rẽ thứ 1, Điểm đến sẽ ở bên phải, 350 m, thế là bạn đxa đến công ty Pallet, phố Keo, xã Kim Sơn, Gia Lâm, HaNoi, VietNam
Comments