Hộp giường gỗ thông pallet

Loại hộp giường này có quy cách như sau
Mỗi hộp có 9 nan
Quy cách độ dầy nan, bản nan độ dài cũng như hình thức như sau
Nan có độ dài là 2000 mm (2 mét) bản nan 7,8 cm, với số nan là 9 nan độ dầy mỗi nan lên đến 1,5 cm
Hộp giường làm dát
Có thể xem thêm ở một số chi tiết như sau
100% là gỗ thong pallet ngoại

Hiển thị 2 mục
Hộp giường go thong palletQuy cách nan gỗ thông palletGiá bán và phương thức giao hàngĐịnh hướng trang
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Hộp giường go thong palletQuy cách nan gỗ thông palletGiá bán và phương thức giao hàngĐịnh hướng trang
 Ngoài những sản phẩm hộp giường gỗ thông này ra chúng tôi còn cung cấp gỗ nan sản phẩm bán thành phẩm, hoặc nan nguyên liệu từ 100% là gỗ thông pallet ngoại Với giá bán trung bình là 23.000/thanh bạn có thể sử dụng vào nhiều việc khác với những công việc bạn cần sử dụng những nan gỗ dài đến 2200 mm Bán gỗ thông pallet go thong pallet ban thanh phầm 
 Sử dụng 100% từ nan gỗ thông pallet đây là những loại nan được tuyển chọn có quy cách chung là dài 2,2 mét bản nan rộng từ 7,5 cm đến 8,3 cm, độ dầy trung bình là 1,7 cm, thường có hai dòng cơ bản là nan gỗ thông trắng và nan gỗ thông đỏ, gia công thành hộp giường có quy cách là 8000x2000 mm trà đánh bóng sạch sẽ, với 2 hộp như thế bạn đã có thể có được bộ sập kê trực tiếp làm giường ngủ trong gia đình Với giá bán trung bình là 600.000 Đ/ 2 hôp nghĩa là chỉ cần bỏ ra 600k bạn đã sở hữu ngay một bộ hộp giường gồm 2 hộp đem kê sát với nhau được một cái phản hộp giường với kích thước 2000x1600 (mm) đủ để trải một cái đệm đôi Hộp giường gỗ thông pallet 
Hiển thị 2 mục
Comments